Een ouder

Onze school is echt de ontmoetingsplek in het dorp. Vanaf de peuterleeftijd totdat ze naar de middelbare school gaan, komen kinderen en ouders hier dagelijks bijeen. Niet alleen tijdens schooltijd, maar ook daarbuiten.

Het grote grasveld, grenzend aan de school is voor alle jeugd een geliefde plek. En zolang de school open is, ben je als ouder welkom. Dat is wat mij betreft echt kenmerkend voor De Brêge als dorpsschool: laagdrempelig, toegankelijk en transparant. De sfeer en het contact met het team is heel open. Alles is bespreekbaar en er is altijd een luisterend oor. De sfeer onderling met ouders is ook gezellig. Als niet-Fries vond ik dat in het begin nog wel spannend. Maar ook daarin is iedereen heel toegankelijk.

De Brêge is een openbare school. Ik ben van christelijke huize en bij de keuze van de school was dat wel even een “dingetje”. Voor je kind wil je namelijk ook een school dicht bij huis, tussen de vriendjes en vriendinnetjes, maar je wilt ook iets van je eigen overtuiging meegeven. Ik was aangenaam verrast toen ik hoorde dat geloof wel degelijk een plek heeft binnen de openbare school. En juist op een manier die mij zeer aanspreekt. Vanuit het principe “Iedereen is welkom” wordt aan het onderwerp geloof een passende invulling gegeven. Onbevooroordeeld en neutraal, niet vanuit één stroming. De kinderen krijgen kennis mee over verschillende geloven. Hierdoor krijgen begrip, respect en tolerantie een vanzelfsprekende plek in het onderwijs. In de hedendaagse samenleving is die algemene levenskennis volgens mij heel belangrijk.