Ons Team

Thijmen Krikke

Clusterdirecteur

Irene Neelis

Interne begeleider (IB'er)

Anton Silvius

ICT Beheerder & administratie

Sonja Klijnstra

Leerkracht groep 1-2

Tinaliet de Leeuw

Leerkracht groep 1-2

Trynke Akkerman

Leerkracht groep 3-4

Wietske van der Werff

Leerkracht groep 5

Jildau Kooistra

Leerkracht groep 5

Monika Hof

Leerkracht groep 6-7 & locatieleider

Alwin Boele

Leerkracht groep 6-7

Marian van der Heide

Leerkracht groep 8

Marjan Zandstra

Leerkracht zorg

Betty Posthumus

Docent GVO

Margo Visser

Docent HVO

Hendrik Nagelhout

Conciërge