Activiteiten

Extra schoolse activiteiten (sport/cultuur/goede doelen/excursies) 

Excursies / voorstellingen 

Per groep kunnen excursies gehouden worden naar een museum of iets dergelijks. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van spreekbeurten en lessen. Ook worden er jaarlijks door alle groepen voorstellingen bezocht van Uurcultuur en worden er excursies gemaakt, projecten gedaan via GroenDoen / NME.

Kinderpostzegelactie 

De school steunt de kinderpostzegelactie in de maanden september/oktober/november. 

Feestelijke ouderavond 

Eens in de twee jaar wordt er een feestelijke ouderavond gehouden door de groepen 1 t/m 8. 

Schoolreis / schoolkamp 

Alle groepen gaan 1 keer per schooljaar op schoolreis. De kinderen van groep 7-8 gaan op een meerdaags schoolkamp. 

Extra schoolse activiteiten (welzijn/sport/cultuur/excursies) 

Trakteren op school 

Als een kind jarig is mag hij/zij in zijn eigen groepslokaal trakteren en dan het liefst op een gezonde traktatie. De kinderen krijgen dan een felicitatiekaart en worden toegezongen door de andere kinderen van de groep. 

Leerlingenraad 

Op De Brêge werken we met een leerlingenraad. Het doel van deze raad is dat de leerlingen meedenken en meepraten over het “reilen en zeilen” op school. De raad wordt gekozen door alle leerlingen van de school. Uit groep 6, 7, en 8 is een vertegenwoordiger. 

Sporttoernooien 

Verschillende groepen doen mee aan toernooien. De leerkracht coördineert deze activiteiten. 

Als er ijs ligt, worden er schaatswedstrijden gehouden i.s.m. de ijsclub (tijdens de gymnastieklessen kan geoefend worden.) 

Jaarlijks doen we mee aan de Koningsspelen op de sportvelden van St. Nicolaasga (groep 5,6,7 en 8). De kinderen van de onderbouw doen dan spelletjes rondom school. 

De school doet mee aan de Avondvierdaagse in St. Nicolaasga (richtlijn: groep 1 t/m 4 loopt de 5 km. Groep 5 t/m 8 loopt de 10 km) Dit wordt door ouders georganiseerd. 

De jongens en meisjes van de oudste groepen doen mee aan het schoolvoetbaltoernooi in Joure. 

Cultuur 

In alle groepen brengen we cultuur onder de aandacht. Zo wordt er meegedaan aan Uur Cultuur, activiteiten van It Toanhûs. Groep 7-8 kiest een andere feestelijke activiteit rondom Sinterklaas. 

Viering St. Nicolaasfeest 

Rond 5 december komt de Sint met zijn knechten in school en bezoekt de kinderen in de groepen 1 t/m 4 in het eigen lokaal, nadat hij welkom is geheten op het plein met alle leerlingen van de school.