OV

Even voorstellen - Oudervereniging / Klassenouders

Wie zijn we en wat doen we?

Omdat de school meer is dan leren alleen, organiseert de OV diverse activiteiten, die de schooltijd van de leerlingen plezierig maakt. Dit gebeurt in samenwerking met het team van school. De OV blijft ook op de hoogte van de gang van zaken waar de Medezeggenschapraad (MR) zich mee bezig houdt.

De klassenouders van onze school bestaat momenteel uit 2 ouders van iedere combinatiegroep. We komen één keer per 6 weken bijeen voor een vergadering.
 
Deze raad houdt zich onder ander bezig met:

Het coördineren van werkgroepen in school. Ieder lid van de OR is ingedeeld in een paar werkgroepen naar keuze. Dit kan o.a. zijn:Kinderboekenweek

 • Schoolontbijt
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Himmeldei
 • Avondvierdaagse
 • Feestelijke ouderavond
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisje
 • Dorpsfeest
 • Laatste schooldag
 • Afscheid groep 8
  enzovoort.

Het mede organiseren van ouderavonden en festiviteiten. Eén keer per jaar is de algemene ouderraadsvergadering (meestal in oktober) waarop ieder ouder welkom is. Het jaarverslag en de begroting van de OV worden besproken. Het tweede deel van de avond is meestal thema gericht.
 
Het innen van de ouderbijdrage. Dit gebeurt door de penningmeester van de OV. De ouderraad is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van uw ouderbijdrage. Zoals u bovenstaand kunt zien, komt uw bijdrage volledig ten goede van uw kind(eren).
Heeft u andere vragen, ideeën of opmerkingen voor de OV dan kunt u ons altijd aanspreken op school, of een boodschap achterlaten in ons postvak in de leraren kamer, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

U kunt de oudervereniging ook bereiken via debrege@ambion.nl.

gerelateerde pagina's: